Welke begeleiding?

Veel personen met een beperking hebben bij digitaal bezoek ondersteuning en oefening nodig. Begeleiders hebben hierbij een belangrijke rol, die zorgorganisaties moeten faciliteren.
Uiteraard zal de mate en vorm van begeleiding per persoon verschillen. Voor sommige personen met een beperking kan digitaal bezoek met hun naasten na enige uitleg en oefening zelfstandig of met minimale begeleiding plaatsvinden.

Voorbeelden van mogelijke ondersteuning
 • Meedenken over wat bewoner en naasten uit het contact willen halen
 • Meedenken over welke apparaten en programma’s gebruikt kunnen worden (zie ook bij “Wat is er nodig?“)
 • Digitale vormen van contact uitproberen én oefenen
 • Opstarten en afsluiten van programma’s
 • Oplossen van problemen tijdens het contact
 • Voorkomen dat bewoner over het scherm gaat vegen of op allerlei knoppen drukt
 • Het gesprek of de activiteit opstarten of gaande houden
 • Vertellen over de dag van de bewoner
Oefenen en inzet deskundigen
 • Zorg voor uitleg en oefening voor alle bewoners
 • Bied bewoners korte cursussen aan over diverse digitale vaardigheden en toepassingen
  • Er zijn al veel (online) cursussen beschikbaar. Ook op websites zoals Steffie en Mediawijzer zijn veel informatie en verwijzingen te vinden
 • Heb oog voor de digitale vaardigheden van naasten. Bied eventueel ondersteuning aan of verwijs ze naar bestaande korte cursussen
 • Zorg dat digitale vaardigheden van begeleiders voldoende zijn. Bied ondersteuning en korte cursussen aan. Stimuleer het delen van ervaringen en ‘best-practices’
 • Zorg voor een of meerdere vaste digitaal contact deskundigen (bijvoorbeeld een IT-medewerker of digi-coach) om specifieke en ad-hoc vragen van bewoners, naasten, vrijwilligers en medewerkers te beantwoorden
Begeleiding bij digitaal contact