Checklist aandachtspunten

Digitaal bezoek: belangrijkste aandachts- en actiepunten voor zorgorganisaties
 • Open houding digitale ontwikkelingen
 • Normaliseren digitaal bezoek
 • Ondersteuning bij digitaal bezoek als onderdeel van de basiszorg
 • Ondersteunen bewoners en naasten bij hun beslissing over digitaal bezoek
 • Digitale vaardigheden op de agenda (voor bewoners, naasten en begeleiders)
 • Deskundigen in huis op het gebied van IT en digitaal contact
 • Visie en duidelijkheid rondom Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geschiktheid programma‚Äôs
 • Basis-benodigheden voor bewoners op woonlocaties
 • Afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is (regelen en bekostiging)
 • Beschikbaarheid van middelen voor (digitaal) contact tussen begeleiders en naasten (bijvoorbeeld gedeelde of eigen mobiele werktelefoon)
 • Bewoners, naasten en begeleiders betrekken bij ontwikkelen van beleid
Investeer hiernaast in: