Managers & Beleidsmakers

Als manager of beleidsmaker verbonden aan woonlocaties voor personen met (verstandelijke) beperkingen vraag je je misschien af of ‘digitaal bezoek’ iets voor jouw cliënten is en hoe het werkt.
Op deze webpagina vind je meer informatie en voorbeelden.

Onderdeel van de basiszorg is:
  • Cliënten ondersteunen bij het meedoen in de samenleving
  • Cliënten ondersteunen bij hun sociale contact met anderen
In de digitale wereld van vandaag betekent dit ondersteuning bij zowel fysiek als digitaal bezoek.
Digitaal bezoek en fysiek bezoek

Digitaal bezoek kan een aanvulling zijn op fysiek bezoek. Of een (zeer) tijdelijk alternatief. Het hoeft geen vervanging te zijn van fysiek bezoek.

Fysieke aanwezigheid blijft voor iedereen van belang.

Handreiking

Naast deze website is een uitgebreide Handreiking Digitaal op Bezoek ontwikkeld.

De Handreiking is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen van beleid op woonlocaties voor personen met een (verstandelijke) beperking. In het bijzonder beleid rondom het onderhouden van sociaal contact.

Dit zijn bijvoorbeeld beleidsmakers, management, begeleiders en cliëntenraden.